Opgradering af MS Active Directory

Vedligehold grundlaget for dit IT

De fleste firmaer har en IT-infrastruktur bestående af et netværket og et Microsoft Windows domæne. Disse to udgør sammen grundlaget for alle de IT-systemer som anvendes. Derfor er det vigtigt at vedligeholde disse og sikre de opfylder kravene til nuværende og fremtidige forretningsapplikationer. En grund kan også være at Microsoft stopper support på ældre Windows versioner f.eks. har Server 2008 end-of-life 14/1-2020.

Microsoft Active Directory er rygraden i et Windows domæne, men har et tæt samarbejde med flere andre funktioner som DNS, DHCP, Certifikat Server m.m. Ligeså benyttes Active Directory af et utal programmer og funktioner fra Exchange over LDAP integrationer til validering via NPS og RADIUS.

Fordi funktionen er så vital og med mange komplekse integrationer vil en opgradering ofte blive gennemført af kyndige konsulenter i et opgraderingsprojekt. Herunder beskrives hvordan sådan et projekt ser ud fra IT Attention.

 • Foranalyse hvor nuværende domæne og servere efterses og der dannes et overblik over versioner, integrationer, afhængigheder og konfigurationen
 • Nødvendige opdateringer til Microsoft systemer identificeres, ligesom hvilke systemer der kræver assistance fra eksterne leverandører
 • Installation af nye servere samt opsætning af roller og funktioner til at overtage opgaven fra de servere der skal udfases
 • Flytning af funktioner over på de nye servere, hele tiden mens der udføres test
 • Idriftsættelse af de nye servere samt eventuelle tilpasninger og justeringer
 • Afvikling og fjernelse af de gamle servere efterfulgt af endnu mere kontrol
 • Opgradering af domæne og forrest
 • Afslutning og evaluering samt basis dokumentation for opsætning

Hele implementeringen foregår uden påvirkning af infrastrukturen i nævneværdig grad selvom det gennemføres i arbejdstiden.

IT Attention har ansvaret for opgraderingen, mens du selv er primus motor på de specialsystemer der måtte findes i jeres miljø.

Referencer

 • "Hos CC Media havde vi brug for, at få en Cloud løsning, hvor alle medarbejdere kunne arbejde sammen og samtidig tilgå deres skrivebord i hele landet. Vi havde samtidig stor fokus på persondataforordningen. IT Attention tog sig kærligt af os fra første færd og viste virkelig en god service og sammensatte en pakke for os, der faktisk gjorde det nemmere og billigere for os end de løsninger vi havde i forvejen." Læs mere .... Camilla Bendixen www.cc-media.dk
  5 / 5 stjerner
 • “IT Attention løftede en tung opgave af vores skuldre. Opsætning af vores 120 arbejdsstationer hos Danske Fysioterapeuter ville have taget urimelig lang tid for os. IT Attention automatiserede processen, så den forløb på rekordtid. Undervejs i hele forløbet har de været meget flinke og hjælpsomme, når vi havde særlige ønsker. IT Attention sørgede for, at vi sparede 400 arbejdstimer og en masse besvær, så der er virkelig tale om en succeshistorie”. Læs mere her... Kim Sølvkjær - IT Koordinator Danske Fysioterapeuter
  5 / 5 stjerner
 • “For mange kokke fordærver maden, siger man. Det samme gælder også for it-leverandører. Det syntes man i hvert tilfælde hos Biofos, der havde outsourcet dele af deres it-drift til forskellige leverandører. Derfor besluttede man sig for at finde én leverandør, der kunne håndtere hele driften af virksomhedens it.

  EU-udbud

  Biofos valgte derfor at lade opgaven gå i EU-udbud. “Ud af de mange kvalificerede tilbud vi modtog, valgte vi at gå videre med IT Attention, fordi de havde den bedste løsning i forhold til de krav og behov, vi havde. Naturligvis kiggede vi også på prisen, og her var IT Attentions tilbud også yderst konkurrencedygtigt,” siger Flemming Laursen.

  IT Attention kommer hver uge

  IT Attention overtog driften af Biofos it-infrastruktur og udvalgte systemer ved årsskiftet 2017-18. Outsourcing aftalen inkluderer drift, sikkerhed, monitorering og support af netværk, servere, administrationens pc’ere samt udvalgte applikationer for alle de tre lokationer. “Aftalen inkluderer også et ugentligt besøg af en konsulent fra IT Attention. Ud fra et økonomisk perspektiv betyder IT Attentions overtagelse af it-driften en besparelse for Biofos på omkring 60 procent i forhold til de tidligere aftaler. IT Attention monitorerer vores systemer 24/7/365, og slår alarm, hvis der opstår problemer, og så de kan blive løst,” siger Flemming Laursen.
  Læs mere her... Flemming Laursen BIOFOS
  5 / 5 stjerner
Vi taler sammen

Vi taler sammen

Laver en handlingsplan

Laver en handlingsplan

Arbejde udføres

Arbejde udføres

Vi laver opfølgning

Vi laver opfølgning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev